Wednesday 23rd of October 2019   

بایگانی موضوعی: تاریخی

موضوعات و مقالات تاریخی
Azmoone Melli

إمام ابن ماجه ربعی قزوینی

  نوشته و تتبع از دانشمند گرامی آقای عبدالکریم غریق – هالند إمام، علامه، محدث، مفسر، مؤرخ و حافظ بزرگ و سر شناس ابو عبدالله محمد بن یزید بن ماجه ربعی ملقب به ابن القزوینی یکی از مشاهیر و بزرگان محدثین و از علمای برجسته اهل سنت و جماعت و صاحب کتاب مشهور سنن ابن …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4913

Azmoone Melli

مختصری پیرامون زندگی عبدالسلام بن صالح هروی

ارسالی محقق و نویسنده گرامی جناب آقای عبدالکریم غریق – هالند   عبدالسلام بن صالح بن سلیمان بن ایوب بن میسره هروی حجازی نیشابوری مشهور به خواجه اباصلت هروی از محدثین و متکلمین عصر خود بوده است، پدران عبدالسلام بن صالح هروی در هرات زنده گی داشتند، و یکی از پدر بزرگانش در یکی از …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4869

Azmoone Melli

إمام مسلم بن حجاج قشیری نیشابوری

ارسالی دانشمند گرامی جناب محترم آقای عبدالکریم غریق – هالند حجه الإسلام، إمام، حافظ، محی السنه و شیخ الحدیث مسلم بن حجاج بن مسلم بن ورد بن کوشان قشیری نیشابوری مکنی به ابوالحسین بوده، اما بعضی از مؤرخان کنیت او را ابوالحسن گفته اند. نامبرده در سال ۲۰۴ هجری قمری در شهر نیشابور در سر …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4850

Azmoone Melli

درخت خانواده گی

  به نـبـیـذ، پسرم به خاطر ذهن جستجوگرش   درخت خانواده گی   ارسالی دانشمند گرامی و ارجمند جناب آقای  صدیق رهپو طرزی   بنابر دلیل های متعدد، از آن میان کوچ کشی ها، برای دست یابی به سرچشمه های زنده گی، کشور گشایی ها و موقعیت جغرافیه یی یا گیتی شناسی، سرزمین کنونی را …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4825

Azmoone Melli

قاضی ابو سعید محمد بن علی بغوی هروی

  ارسالی دانشمند گرامی آقای عبدالکریم غریق / هالند      قاضی ابو سعید محمد بن علی بن أبی صالح بغوی معروف به دباس می باشد، که مدتی هم در منطقۀ بلیده در نزدیک مدینه که متعلق به آل علی(رض) بوده سکونت داشته است. موصوف شخصیتی عالم و فاضل بوده، و از او بسیار یاد آوری …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4805

Azmoone Melli

إبراهیم بن هاشم بن حسین بن هاشم مکنی به ابو إسحاق بغوی هروی

  تحقیق و تتبع دانشمند گرامی جناب آقای عبدالکریم غریق / هالند   إبراهیم بن هاشم بغوی هروی : إبراهیم بن هاشم بن حسین بن هاشم مکنی به ابو إسحاق بغوی هروی یکی از محدثین معروف بوده، و از امیه بن بسطام ، إبراهیم بن حجاج سامی، ابو ربیع زهرانی، علی بن جَعد، مُحرز بن …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4799

Azmoone Melli

ابو جعفر محمد بن حیویه بغوی هروی

  ارسالی دانشمند گرامی جناب آقای عبدالکریم غریق / هالند      ابو جعفر محمد بن حیویه بن سلمویه بن نضر بن مرداس بغوی در شهر نیشابور اقامت کرد، و در مجلس درس أبی أحمد تمیمی حاضر گردید، و از او زیاد نوشته اند. نامبرده از أبی جعفر محمد بن حسین خثعمی در کوفه، محمد بن …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4796

Azmoone Melli

نزاع “یمن” از تأمیین حقوق تا تأمیین نفوذ!

بحران “یمن” یکی از خطرناک ترین کشمشهای استراتیژیک منطقه عربی وجهان اسلام است که مرزهای جدید نفوذ قوتهای جدید در منطقه شرق میانه را شکل میدهد, البته قابل تذکر است که عوامل داخلی و خارجی تاثیر خویش را به شعلور شدن نزاع مذکور گذاشته است, برای فهم ابعاد این نزاع نیاز است تا عوامل و …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4792

Azmoone Melli

دعوت به تماشای یک برنامه جالب و دیدنی تلویزیونی

  یاد بود و بزرگداشت از اولین شهدای مظلوم و قربانیان بیگناه ، شخصیت های معروف ملی و علمی افغانستان در نخستین روز های جمهوریت مرحوم محمد داود خان بدست جنایتکاران پرچمی هموطنان گرامی ، خواهران و برادران عزیز و مسلمان ، با تقدیم صمیمانه ترین محبت ها و احترامات خدمت حضور شما ، عرض …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4722

Azmoone Melli

کودتای محمد داود سر آغاز یک فاجعه بزرگ

صفحه ای از تاریخ : کودتای محمد داود سر آغاز یک فاجعه بزرگ بر گرفته از وبلاک وزین ( مقاومت ) تقدیم به آنانیکه هنوز وجدان ملی و احساسات اسلامی شان نمرده است ! ( ویس ناصری ) ****************** محمد مصدق فقیری سرزمین بلادیده و مردم عذاب کشیده ما طی دهه های اخیر ، فاجعه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4675

Azmoone Melli

إمام ابو محمد حسین بن مسعود بغوی هروی

  نوشته و تحقیق دانشمند گرامی جناب آقای عبدالکریم غریق – هالند ۱۰ فبروری ۲۰۱۵ میلادی   شیخ الإسلام ، إمام، علامه حافظ ابو محمد حسین بن مسعود بن محمد بغوی هروی شافعی معروف به فراء یا ابن فراء بوده، و ملقب به محی السنه، محی الدین، ناصرالحدیث، ظهیرالدین، رکن الدین، شیخ الإسلام و عالم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4672

Azmoone Melli

إمام ابو عبید قاسم بن سلام هروی

  ارسالی دانشمند گرامی جناب آقای عبدالکریم غریق / هالند   إمام ابو عبید قاسم بن سلام هروی : قاسم بن سلام بن عبدالله هروی بوده، و بعضی از مؤرخین نسب او را قاسم بن سلام بن مسکین بن زید هروی بغدادی مکنی به ابوعبید گفته اند، و او مشهور به ابن سلام میباشد، واو …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4658

Azmoone Melli

افغانستان ؛ از تجاوز شوروی تا أشغال أمریکا

افغانستان ؛ از تجاوز شوروی تا أشغال أمریکا تاریخ تکرار میگردد ! از فرار قوای اشغالگر شوروی در ٢۶ دلو ١٣۶٧ خورشیدی ( ۱۵ فبروری ۱۹۸۹ م ) تا خروج !! و شکست نیروهای متجاوز ناتو و أمریکا ( إیساف ) در ٧ جدی ١٣٩٣ خورشیدی ( ۲۸ دسمبر ۲۰۱۴ م ) از افغانستان افغانستان …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4645

Azmoone Melli

به مناسبت ششم جدی ۱۳۹۳، سی و پنجمین سالروز تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان

    دانشمند ګرامی جناب آقای محمد یوسف قوام احراری به مناسبت ششم جدی ۱۳۹۳، سی و پنجمین سالروز تجاوز اتحاد شوروی به افغانستان از کودتای خونین احزاب خلق و پرچم در هفتم ثور سال ۱۳۵۷ هجری شمسی حدود سی و شش سال می گذرد. کودتای که حکومت جمهوری داود خان را سرنگون کرد و …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4628

Azmoone Melli

شش جدی، زایشگاه ای وطنفروشان!

نوشتۀ: انجنیر محمد نذیر(علی) تنویر، هالند ۲۷ دیسامبر۲۰۱۴ به مناسبت تجاوز شوروی سابق بر مهین عزیز ما افغانستان: ۲۷ دیسامبر ۱۹۷۹   شش جدی، زایشگاه ای وطنفروشان! ( لطفاً لینک را فشار بدهید )    

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4624

Azmoone Melli

هَیَّاج بن بِسطَام تمیمی بُرجَمِی حنظلی خراسانی هروی

إرسالی دانشمند گرامی جناب أقای عبدالکریم غریق / هالند هَیَّاج بن بِسطَام تمیمی بُرجَمِی حنظلی خراسانی هروی: هیاج بن بسطام تمیمی برجمی حنظلی مکنی به ابو خالد خراسانی هروی پدر خالد بن هیاج بوده است، موصوف در شهر هرات زاده شده، او خانواده و اجدادش در هرات زنده گی می کرده اند، . هیاج بن …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4558

Azmoone Melli

إمام محمد بن أحمد عبادی هروی

    نوشته دانشمند گرامی جناب آقای عبدالکریم غریق / هالند قاضی محمد بن أحمد بن محمد بن عبدالله بن عباد عَبَّادی هروی شافعی مکنی به ابو عاصم یکی از فقهای معروف شافعیه و امامی بزرگوار، محقق، مدقق و از جمله حفاظ حدیث بوده است.        عبادی هروی از جمله مشاهیر علماء در زمانه خود بوده، …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4496

Azmoone Melli

تقویم الدین

 نگارش : دانشمند ګرامی جناب  پوهاند غلام صفدر پنجشیری تقویم الدین عنوان کتابی است که در عهد امارت امیر عبدالرحمن خان بدست یکعده از علمای افغان تالیف شده و در دو صد ویازده صفحه با قطع متوسط بسال ۱۳۰۶ هجری در شهر کابل بزیور طبع آراسته گردید:محتوای کتاب عبارت است از سه مقاله و یک …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4303

Azmoone Melli

أحمد بن محمد عبدی باشانی هروی

نوشته  دانشمند ګرامی آقای عبدال‍‍کریم غریق – هالند       أحمد بن محمد بن عبدالرحمن باشانی هروی مکنی به ابو عبید و معروف به مؤدب یکی از علماء و ادباء بزرگ عصر خود بوده، و صاحب کتاب غریبی القرآن والحدیث میباشد. او در قریه باشان یکی از قراء هرات متولد گردیده است.      موصوف مقدمات علوم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4247

Azmoone Melli

دو بُعد یک مسله ؛ راز موفقعیت مسلمانان

  نگارش : دانشمند ګرامی   ‍جناب  پوهاند غلام صفدر پنجشیری          آورده اند که یکی از شاگردان ابن سینا باربار از او درخواست میکرد که راجع به شخصیت پیامبر اسلام چیزی برایش بگوید .اما ابن سینا از درخواست شاگردش طفره میرفت وچیزی نمیگفت من نمی دانم که ابا ورزیدن فیلسوف ما از جواب دادن به پرسش …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4219

Azmoone Melli

أحمد بن أبی نصر کوفانی هروی

    دانشمند ګرامی جناب آقای عبدالکریم غریق / هالند   شیخ الزهاد أحمد بن أبی نصر کوفانی هروی مکنی به ابوبکر از شیوخ رکن الدین ابو محمد حسین بن مسعود بن فراء بغوی هروی ملقب به محی السنه بوده، و از جمله محدثین معروف عصر خود میباشد، چنانچه در مقدمه کتاب مرقاه المفاتیح شرح مشکوه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4210

Azmoone Melli

إمام علامه ملا علی قاری هروی مکی حنفی

      دانشمند ګرامی آقای عبدالکریم غریق / هالند سه شنبه مورخ  ۲۱ جنوری ۲۰۱۴ م      علی بن سلطان محمد ملقب به نورالدین و معروف به ملا علی قاری هروی مکی حنفی شیخ القراء، إمام، علامه، نویسنده، عالم ، محدث،مفسر، خوشنویس، فقیه، جامع معقول و منقول و عالمی برجسته و توانای عصر خود بود، …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3796

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی

      د افغانستان نومیالی  او سید جمال الدین افغانی طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی پنځمه برخه لیکوال: فضل الرحمن فاضل پښتو ژباړه: دوکتور لطیف بهاند     ۵-  پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان یو بل نومیالی چې د سید جمال الدین په اړه یې لیکنې کړې دی، علامه عبدالحی حبیبی دی. علامه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3788

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی ؛ طرزی، غبار، جاوید ، فرهنگ او حبیبی

  ( څلورمه برخه ) لیکوال: فضل الرحمن فاضل پښتو ژباړه: دوکتور لطیف بهاند   ۴-   میر محمد صدیق فرهنګ خدای بخښلی محمد صدیق فرهنګ (۱۲۹۴-۱۳۶۹)د هېواد له سترو مخورو او مورخینو نه دی، چې په خپل مشهور او جنجال پارونکی اثر “افغانستان در پنج قرن اخیر“ کې یې د سید جمال الدین په اړه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3720

Azmoone Melli

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی ؛ طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی / درییمه برخه

  لیکوال: فضل الرحمن فاضل   پښتو ژباړه: دوکتور لطیف بهاند   د افغانستان نومیالی  او سید جمال الدین افغانی ؛  طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی / درییمه برخه  ( لطفاّ برای مطالعه متن این اثر تحقیقی ، لینک را فشار داده و آنرا باز نمائید )    

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3684

Azmoone Melli

تصویر عینی از شهر کابل

  دانشمند ګرامی آقای رسول پویان تصویر عینی از شهر کابل (سالیان ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۷) بخش چهارم لیسه‏های قدیمی کابل افغانستان اگرچه تاریخ و مدنیت ریشه‏مند و پرمایه دارد و با تمدن‏ها بزرگ شرق در داد و ستد بوده است؛ لیکن تعلیم و تربیۀ عصری در افغانستان عمر زیادی ندارد. نخستین مکتب ابتدایی جدید …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3611

Azmoone Melli

تصویر عینی از شهر کابل

  دانشمند ګرامی آقای رسول پویان تصویر عینی از شهر کابل (سالیان ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۷) بخش سوم       دانشگاه(پوهنتون) کابل در یکی از روزهای آفتابی سال ۱۳۰۵ خورشیدی به یاد دوران تحصیل چندگاهی در صحن دانشگاه به گشت و گذار مشغول شدم و لحظاتی هم در سایه‏سار درختان انبوه آن تنهای تنها نشستم. در عالم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3528

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی ـ ( دویمه برخه )

      د افغانستان نومیالی  او سید جمال الدین افغانی ۱ـ   تکت پستی مزین با فوتوهای سید جمال الدین  افغانی که متاسفانه  شرح آن که به زبان  انگلیسی است ، تاریخ های درج شده در آن اشتباه است ۲ ـ     سید جمال الدین افغانی آرامتون، په کابل پوهنتون کی   طرزی، غبار،جاوید، فرهنگ او حبیبی   مرحوم علامه محمود …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3494

Azmoone Melli

تصویر عینی از شهر کابل

  دانشمند ګرامی آقای رسول پویان تصویر عینی از شهر کابل (سالیان ۱۳۸۴، ۸۵ و ۸۷)   بخش نخست در این ایام در شهر کابل بسیار قدم زدم و از گوشه و کنار، جاده و سرک و کوچه و پسکوچه‏های آن دیدن کردم و عکس‏های زیادی گرفتم. در این جا به شکل بسیار فشرده شمه‏یی …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3477

Azmoone Melli

دعثمانی امپراطورۍ د پادشاهانو خوب، کوم چې تعبیر یې ریښتیا شو

 دانشمند ګرامی جناب آقای عبدالرحمن فرقانی تاریخ نقلوی: چې د”مرمرای” پروژه ۱۵۰ کاله وړاندې د عثمانی امپراطورۍ د پادشاهانو هر یو سلطان عبدالحمید او ورپسې د سلطان عبدالمجید خوب ؤ، چې نن د رجب طیب اوردګان په لاس یې تعبیر ریښتیا شو،  د”مرمرای” پروژه شپیته متره  تر اوبو لاندې د ۱۵ متره په  ارتفاع او …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3470

« نوشته‌های قدیمی‌تر