Sunday 17th of November 2019   

بایگانی موضوعی: فرهنګی

مضامین و مقالات فرهنګی

جنایات کمونیستها در افغانستان ؛ بمناسبت سی و پنجمین سالگرد قیام قهرمانانۀ مردم هرات دربرابر نظام کودتائی روسی مشربان افغانستان

                                            ۲۰۱۴-۰۳-۱۴ بسم الله الرحمن الرحیم بمناسبت سی و پنجمین سالگرد  قیام قهرمانانۀ مردم هرات دربرابر نظام کودتائی روسی مشربان افغانستان ================================ نیسان در آن زمان آمد ولی  چه سود ! هر گز پیام شادی یک نو بهار را همراه خود نداشت در یک صباح سرد… اندر فضای کابل  ودرشهر ، آنزمان از دستۀ …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4086

بعدِ مرگ

به هـم تنیده مگر شـادی و عـزا باشد که خون ز کینه و لبخند از صفا باشد زسـینه دور نما اژدهـای سـرکـش را که دل مکان صـفـا نـه خُـم بـلا بـاشد اگر سـکـندر قـرنـی و یـا خلـیفۀ روز به خـود بیا که دم مرگ در قـفـا باشد دوروزعمربخوشی گذارفرصت نیست دمی که چشم گشایی نه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4073

در ستایش عشق و محبت

در این تیره فضای دلگیر نه تنها اژدهای جنگ و خشونت احساس، عاطفه، محبت و عشق را دم می کشد، بلکه صداقت، پاکی، خلوص و آن کشش های بسیار ظریف و اسرارآمیز عشق و محبت که درفطرت و نهاد انسانی نهفته است و فقط در آیینۀ قلب پاکان و نیکان فرصت تجلی می یابد، نیز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4056

بمناسبت هشتم مارچ ؛ روز بین المللی زن

     کانادا   بمناسبت هشتم مارچ ؛ روز بین المللی زن ( لطفاّ برای مشاهده این متن ، لینک را فشار داده و آنرا باز نمائید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4048

غزلی در وصف بلبلان مرغزار

فَتَبَارَکَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِینَ چشم دل باز کن و سیل وتماشا بِنـَگــر در گلستان جهــــان منظر گلهـا بنگــر   بلبلانی که بصد رنگ مزین شـده اند دیده بر صورت شان محو سراپا بنگــر   رقص وآواز وغزالخوانی هر بلبل مست اثرِ نغمـــۀ آن بر دل شیـــــدا بنگــــر   موج طوفان گل اندر چمن ودشت زیاد …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4045

فریاد دگر

این شعر را در سالیان پیش سروده بودم؛ اما میهن سوزدیدۀ ما چونان در گرداب بحرانها پیاپی غرق شده و هیولای خشونت و جنگ  دامن آن را گرفته است که شعرهای میهنی دوران پیشین کهنه نمی شوند؛ پس چه درخور است که این شعر را باز به هم میهنانم تقدیم کنم.   فریاد دگر بـاز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4038

تجلی اسرار

آیـیـنـه از تجـلی اســرار عـاجــز اسـت خورشید من ز مستی انوار عاجز است ســرما مگر بـریـده رگ حـس زنـدگـی پیکر ز جـذب همهمۀ نـار عـاجـز است کـوه سـتـم شـکـسـته مگـر در دل زمـان چشمه زجوش و آب زرفتار عاجز است بـس تـیـرگی هجـوم کـنـد بـر محـیـط دل آدم ز نــوش بـادۀ ابـرار عـاجــز اســت پـایـیـز …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4018

تاراج باغ

آزار قـوم و کشـتن انسـان دگـر بـس اسـت ویرانگری به ملک خراسان دگر بس است گلـغنچه‏هــای عـاطـفـه فـریـاد مـی‏کـشـنـد تاراج بـاغ و دامن بسـتان دگـر بس است ذبـح کبـوتـران حـــرم نیـسـت در کتـاب جور و جفا به بلبل دستان دگر بس است آتـش زدی بـه مکـتب و دانشـسـرای مـا بازی به جان  طفل دبستان دگر …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4008

سوگ وطن

  از بس‏که وضع کشور ما تار و مبهم است در دیـده جای نـور فـقـط خاکه و  دم اسـت احساس و رحم وعاطـفه یارب کجا شدست در ملک ما سینه فزون لیک دل کم است خـورشـیـد مـن مکـش دیگـر تـیـغ انتـقـام خـون شقایق اسـت که در قلب شبنم است صلح و صـفا بـه دوزخ آدمکـشـان …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4001

بادۀ طرب

جهان چـو کـوه گران بـر سـرم فرود آمد چونان‏ که از جگرم خون همچو رود آمد ز سـوز آتش هجران تار و پودم سـوخت  بـه آن طـریـق که از اســتخوان دود آمد انیس و مونس دل نیسـت جز غزل گفتن بـویــژه وقـتـی‏که غــم از در ورود آمـد کجاســت زنده‏دلی درمحـیط خــشـم‏آلـود نبیـنی مـرده اگـر مطـرب …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3997

عروج بسوی عرش الهی

بسم الله الرحمن الرحمن الرحیم عروج بسوی عرش الهی ————————– خوشا آهنگ هجرت ساز کردن بــه دورِ عرش حــق پرواز کردن زعمر ذلــت وخــواری گذشتن حیــــاتِ جـــاودان آغـــاز کردن عزیزی – ساعت ۲۳:۵۸ ۱۴-۰۲-۲۰۱۴ کُلُّ نَفْسٍ ذائِقَهُ الْمَوْتِ وَ إِنَّما تُوَفَّوْنَ أُجُورَکُمْ یَوْمَ الْقِیامَهِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَ أُدْخِلَ الْجَنَّهَ فَقَدْ فازَ وَ مَا …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3964

در دیرینه دیار فردوسی، عطار و خیام ؛ (سفر سال ۱۳۸۷ خورشیدی)

در دیرینه دیار فردوسی، عطار و خیام ( لطفاّ برای مطالعه این متن ، لینک را فشار بدهید )

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3881

تمنای دل

دل را بـه تمـنایـی دیـوانـه کنم یـا نه ســودایی چـشـمان فـتـانـه کـنم یـا نه از چشم تومی‏نوشم رویای شراب‏آلود بیت و غـزل دل را مسـتانه کنم یا نه یاد تو مرا هـردم مسـتی دهد و دردم این گوهـر خاطر را دردانه کنم یا نه دریک شب رویایی دل رابه تماشایی بر شمع رخت یارب پروانه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3852

دل گم شده

    دانشمند ګرامی جناب آقای رسول پویان گـم‏گـشته دل واله و حـیران به دست کیست خانه به دوش بی‏سروسامان به دست کیست دانــش‏پــژوی خـبـره و آمـــوزگـار مـــــن این طفل پاگـریـز دبسـتان بـه دست کیست گـفتم که مسـت می‏کنمش از شـراب عشـق آری همان مست و پریشان به دست کیست روزی بـه شـهر و گاه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3839

به یاد حضرت دوست

گفته ای ! یادش کنم ،آنکس که دارد یاد من ذکـر تو باشـــد به دل ، اندر خراب آباد من با همـــه درمـاندگی ، رو بر دَرَت آورده ام مالکا ! کس نشنود جــز حضرتت فــریاد مـن مژدۀ «لا تقنطــوا» دارد مـــرا امیــد وار ورنه  بار معصیتها ، بر کنـَـد بنیـاد مــن ذره ذره ، …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3834

محنت‏‏آباد

دانشمند ګرامی آقای رسول پویان جهان در پنجـۀ خـونیـن دیـو جنگ و بیـداد است به هرسو بنگری سیلاب خون و موج فریاد است خـدا گـویـی فـراموش کـرده دیگـر بـنـدگانـش را و یا خـود گفته این مأوا نـه بلکه محنت‏آباد است نـمـی‏ســـوزد چــرا در آتــش قـهــر خـــدا آخــر ستمکاری که این آتش بدین ویـرانه درداد است …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3817

Azmoone Melli

إمام علامه ملا علی قاری هروی مکی حنفی

      دانشمند ګرامی آقای عبدالکریم غریق / هالند سه شنبه مورخ  ۲۱ جنوری ۲۰۱۴ م      علی بن سلطان محمد ملقب به نورالدین و معروف به ملا علی قاری هروی مکی حنفی شیخ القراء، إمام، علامه، نویسنده، عالم ، محدث،مفسر، خوشنویس، فقیه، جامع معقول و منقول و عالمی برجسته و توانای عصر خود بود، …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3796

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی

      د افغانستان نومیالی  او سید جمال الدین افغانی طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی پنځمه برخه لیکوال: فضل الرحمن فاضل پښتو ژباړه: دوکتور لطیف بهاند     ۵-  پوهاند عبدالحی حبیبی د افغانستان یو بل نومیالی چې د سید جمال الدین په اړه یې لیکنې کړې دی، علامه عبدالحی حبیبی دی. علامه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3788

مرغ آواره

 دانشمند ګرامی آقای رسول پویان تا که دل در خـم زلف تـو پریشانم کرد مـرغ آواره شـدم بی‏سـر و سامانم کرد گرچه از سوز فراغ تو بود دیده پرآب دل بـریان شـده آتـش بـه گریبانـم کرد گفته بودم که دیگرشیشۀ کس رامشکن جـبر ایـام کنون سـنگ بـه دامانم کرد درسکوت شب دلگیر اگرعمر گذشت صبحدم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3784

هدیۀ کوچکی به یاران واهل بیت پیغمبر (ص)

هدیۀ کوچکی به یاران واهل بیت پیغمبر (ص) ————————– النَّبِیُّ أَوْلَىٰ بِالْمُؤْمِنِینَ مِنْ أَنْفُسِهِمْ ۖ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ . ( قرآنکریم سورۀ احزاب – ۳۳) ترجمه : (پیامبر نسبت به مومنان(از جهت محبت ودوستی ) از خود شان اولا تر وسزاوار تراست وهمسران آن (همسران پیغمبر )، مـادران ایشان اند (یعنی مادران مسلمانان اند ) هر …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3761

Azmoone Melli

برنامه سازان تحلیلگر و تحلیلگران بی برنامه ؛ مروری بر فعالیت رسانه های برون مرزی افغانی و تأثیرات آن بر جامعه افغانستان

                     نوشته:خلیل الرحمن سلحشور؛ پژوهشگر علوم ارتباطات و  ژورنالیست آزاد تلویزیون با توجه به قدرت که در پیام خود دارد  می‌تواند به یکسان سازی فرهنگی جامعه کمک نماید. لوگار در این باره  می‌گوید: تمرکز جمعیت در شهرهای بزرگ به علاوه بالارفتن سطح عمو می‌زندگی و در عین حال به متحدالشکل شدن فرهنگ و توفیق زود …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3758

Azmoone Melli

حملۀ پاییز

دانشمند ګرامی آقای رسول پویان خنجر کند جهان بـر سـر ما تیز شده است نعل خر بازچنین قاتل و خونریز شده است کس نـدانسـت بـه میدان، هـنر رخـش ولی دیرگاهی است خر جهل به الیز شده است چون خموش است دگر هم‏همۀ رسـتم زال دیو در خـانۀ ما پاک و دل‏انگیز شده است دشت وصحرای …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3753

(طلوع خوشید جمال محمد(ص) ) به پیشگاه رهبر بزرگ ومعلم بشریت (ص)

ســــروجــان باد فـــدایِ رۀ  آن سرور مــا آنکه بود شــاه رُســـل  افضل وپیغمبر مـــا مقــدمش  مـُژدۀ از روشنی  عالـــم داد در شبِ  تارِ جهان باختر وهم خاور مـا سرنگـون گشت بُتان چون بزمین پای نهـاد طـاق کسرا بشکست زهیبت سر لشکرما قاب قوسین که شـد فــرش رۀ هر قدمش خاک نعلـین او چون سرمـــــۀ چشم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3745

Azmoone Melli

د خواخوژی پیغام

  دی میرات وطن کی هر پسرلی مړ وی جنازو ته یی خزانونه ځی راځی د وطن په خلکو ، خاوره، خپلواکۍ او سر لوړۍ د میین شاعر او لیکوال محمد صدیق پسرلی مړینه د ژوری خواشینۍ څخه ډکه پیښه ده. د هیواد ډیر استوګن ارواښاد پسرلی په نظر ، کلام، قلم او ادب پیژنی …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3740

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی ؛ طرزی، غبار، جاوید ، فرهنگ او حبیبی

  ( څلورمه برخه ) لیکوال: فضل الرحمن فاضل پښتو ژباړه: دوکتور لطیف بهاند   ۴-   میر محمد صدیق فرهنګ خدای بخښلی محمد صدیق فرهنګ (۱۲۹۴-۱۳۶۹)د هېواد له سترو مخورو او مورخینو نه دی، چې په خپل مشهور او جنجال پارونکی اثر “افغانستان در پنج قرن اخیر“ کې یې د سید جمال الدین په اړه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3720

Azmoone Melli

نیستان مزامیر

 دانشمند ګرامی رسول پویان نمی‏دانـم چـرا از گـردش ایـام دلگـیرم نخوردم شهدنوشینی ولی ازنیش‏غم سیرم دلـم را می‏گـزد هـردم سموم نیش کبرایی همی پیچم به خود از درد دل اما نمی‏میرم شمال سردغربت غنچه‏های تازه را افسرد نیاسـودم دمی در سـایه‏سـار نخل انجـیرم نیامد فـرصتی تـا کام دل گیرم زدلـداری نشـد آرامـشی در روزگاران نفـس‏گـیـرم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3718

Azmoone Melli

ستاره در شب یلدا

   دانشمند ګرامی آقای رسول پویان من در سکوت تیره و تنها گریستم همچون ستاره در شب یلدا گریستم بیرون نشد ز داغ دلم سوز الوداع در لاله‏زار غـم‏کش سـودا گریسـتم افتادم از جفای فلک در خم شراب پـای پیـاله سـاغـر و مینا گریسـتم روشن نشدچراغ امیدی به شهردل از بـیـم شـام مبهـم فــردا گـریسـتم …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3714

Azmoone Melli

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی ؛ طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی / درییمه برخه

  لیکوال: فضل الرحمن فاضل   پښتو ژباړه: دوکتور لطیف بهاند   د افغانستان نومیالی  او سید جمال الدین افغانی ؛  طرزی، غبار، جاوید، فرهنگ او حبیبی / درییمه برخه  ( لطفاّ برای مطالعه متن این اثر تحقیقی ، لینک را فشار داده و آنرا باز نمائید )    

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3684

د افغانستان نومیالی او سید جمال الدین افغانی ـ ( دویمه برخه )

      د افغانستان نومیالی  او سید جمال الدین افغانی ۱ـ   تکت پستی مزین با فوتوهای سید جمال الدین  افغانی که متاسفانه  شرح آن که به زبان  انگلیسی است ، تاریخ های درج شده در آن اشتباه است ۲ ـ     سید جمال الدین افغانی آرامتون، په کابل پوهنتون کی   طرزی، غبار،جاوید، فرهنگ او حبیبی   مرحوم علامه محمود …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3494

Azmoone Melli

دا سند (لاسوند) د تهران پوهنتون له خوا ، په ۱۳۴۲ لمریز کال چاپ ته رسول شوی

  ضمیمه رساله سید جمال الدین افغانی

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3467

« نوشته‌های قدیمی‌تر

نوشته‌های جدیدتر »