Wednesday 23rd of October 2019   

بایگانی موضوعی: طنز

با جلالتمآب (قسمت چهارم وآخر)

  (طنز)  نوشته : نازک مزاج پیوسته به گذشته قسمت چهارم وآخر   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خبرنگار :  جلالتمآبا ! شما به عنوان رئیس جمهور معمولآ روزانه چه کار هایی را انجام میدهید ؟ جلالتمآب :  معمولآ برای بلند شدن از خواب هر کس به یک ساعت سرمیزی نیاز دارد، ولی من صبح ها با یک صدای مهیب …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1247

با جلالتمآب ( قسمت سوم)

  (طنز)  نوشته : نازک مزاج قسمت سوم پیوسته به گذشته   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خبرنگار :  متأسفانه وضعیت صحی هم در افغانستان بسیار نگران کننده است و … جلالتمآب : … الحمدلله که ما در قسمت وضعیت صحی دست آورد هایی داریم . مثلآ ما واکسین ضد فلج را در سطح کُل افغانستان تطبیق کرده ایم ولی …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1038

با جلالتمآب (قسمت دوم)

(طنز)  نوشته : نازک مزاج قسمت دوم پیوسته به گذشته   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خبرنگار:  …والله صایب ، نی صایب . جلالتمآب: خلاص . اینه خوب اس که خودتان اقرار میکنین . از برای خدا  همی چند روز پیش دو عضو پارلمان  لالی حمیدزی از قندهار و فرهاد مجیدی از هرات باستان،  در بین کلپ پهلوانی … خبرنگار:  …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/977

با جلالتمآب (قسمت یکم)

(طنز)  نوشته : نازک مزاج قسمت یکم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خوانندۀ قدرمند ! اخیرآ خبر نگار ما مصاحبه ای اختصاصی ای را با جلالتمآب رئیس جمهور  در رابطه به قضایای کشور انجام داده است که ذیلآ بخدمت شما تقدیم مینمائیم  . ………………………………………………………………  نوت ! هرگاه این مصاحبه  برای خوانندگان عزیز خسته کننده باشد، میتوانند در لابلای مطالعۀ این مصاحبه …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/887