Monday 16th of September 2019   

ګوسنده موفق و شاعر توانا خانم لینا روزبه حیدری

جزئیات نویسنده

نام: ګوسنده موفق و شاعر توانا خانم لینا روزبه حیدری
تاریخ ثبت: ۲۵/۱۱/۱۳۹۱

آخرین پست‌ها

  1. شناخت انسان — ۰۶/۰۶/۱۳۹۲
  2. چرا شما بدلیل اینکه من دری زبان هستم مانند بنیادگرا های مذهبی که هر که حرف حق را گفت بر او فتوای کفر را صادر میکنند — ۱۲/۱۲/۱۳۹۱
  3. کاش تمام این جنبش ها و مبارزه ها روی اهداف خوبی مانند خالص سازی و یا بهبود و ارتقای یک زبان صورت بگیرد — ۱۲/۱۲/۱۳۹۱
  4. شرم مان باد که سیاستمدار ما آله دست پاکستان و ایران و این و آن میشود ؛ این گونه با خون ما کشور های خود را اباد ساختند ! — ۱۱/۱۲/۱۳۹۱
  5. “میکشند مرا” — ۰۱/۱۲/۱۳۹۱

فهرست پست‌های نویسنده

شناخت انسان

برای شناخت یک اسب اصیل، باید دندان هایش را شمرد و یل و پوست و سم اش را بررسی کرد….ولی مطمئن باشید که در شناخت یک انسان، حتی بعد از اینکه سالها، اعمال و گفتار و رفتارش را تجربه کرده اید ناکام خواهید ماند…..اگر خواهان شناخت انسانها هستید، زمانیکه در اوج قدرت هستند، در اوج …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/3189

چرا شما بدلیل اینکه من دری زبان هستم مانند بنیادگرا های مذهبی که هر که حرف حق را گفت بر او فتوای کفر را صادر میکنند

پاسخ به اقای پاچا خان: اقای پاچا خان چرا شما بدلیل اینکه من دری زبان هستم مانند بنیادگرا های مذهبی که هر که حرف حق را گفت بر او فتوای کفر را صادر میکنند جنابعالی هم فتوای اینکه من طرفدار دستور زبان ایرانی هستم را صادر میکنید، ایا هر دری زبان در کتاب شما طرفدار …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1882

کاش تمام این جنبش ها و مبارزه ها روی اهداف خوبی مانند خالص سازی و یا بهبود و ارتقای یک زبان صورت بگیرد

در رابطه به تصمیم شورای وزیران به “خالص” سازی زبان های دری و پشتو  : تاکنون، بر اساس تجربه خودم که در بحث ها روی استفاده از کلمات با برخی از افراد داشتم به این موضوع پی بردم که این به اصطلاح مبارزه ها برای انچه “خالص سازی” زبان نامیده شده است همیشه تا جایی که …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1870

شرم مان باد که سیاستمدار ما آله دست پاکستان و ایران و این و آن میشود ؛ این گونه با خون ما کشور های خود را اباد ساختند !

هموطن این گونه با خون ما کشور های خود را اباد ساختند، این علمای پاکستانی که فتوای انتحار را در افغانستان میدهند، یک عضو خانواده شان هم خود را نکشته و در انتحار شامل نیست و یا در خارج مصروف تحصیل هستند یا در سیستم ارام و زندگی عادی پاکستان، مصروف اموزش و پیشرفت…ولی همین …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1846

“میکشند مرا”

تقدیم به معترضین در کابل که بخاطر کشته شدن هموطنان هزاره مان در کویته دست به اعتراض زدند، تقدیم به همه انهایی که توسط بی خبران از دین بنام دین کشته میشوند، تقدیم به خدای مهربانی که هرگز کشتار بی گناهان را دستور نداده است، تقدیم به مسلمان های واقعی و پیروان واقعی حضرت محمد …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1633

خاطره

خانم لینا روزبه حیدری وقتی صنف اول و دوم بودم، در عین مکتبی درس میخواندم که مادرم در ان معلم بود، یادم می اید که بدلیل اینکه دختر معلم بودم، معلم ما مرا به اصطلاح “کفتان” صنف تعین کرده بود، وظیفه من اوردن تباشیر بود و بعد نشستن در چوکی اول و شنیدم یکی دوبار …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1538

بحث با جاهل

خانم لینا روزبه حیدری درس امروز” بحث با جاهل”: همیشه وجیزه و هدایات خوبی در دین ما اسلام نهفته است که اگر به دقت به ان بپردازیم، چه بسا از مشکلات ما در جامعه برطرف میگردد و به گفته یی زندگی بر ما اسانتر میشود. من همیشه حتی با جاهل و نادان هم به بحث …

READ MORE

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1539