Monday 16th of September 2019   

«

»

Print this نوشته

با جلالتمآب (قسمت دوم)

Nazok Mezaj

(طنز)  نوشته : نازک مزاج

قسمت دوم

پیوسته به گذشته

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبرنگار:  …والله صایب ، نی صایب .

جلالتمآب: خلاص . اینه خوب اس که خودتان اقرار میکنین . از برای خدا  همی چند روز پیش دو عضو پارلمان  لالی حمیدزی از قندهار و فرهاد مجیدی از هرات باستان،  در بین کلپ پهلوانی …

خبرنگار…کلپ پهلوانی ؟

جلالتمآب: نی نی …  مقصدم پارلمان اس مه نام پارلمان را کلپ پهلوانی ماندیم .

خلاصه  دربین کلپ پ … مِمیبخشین  دربین تالار ، این دو عضو پارلمان یکی دیگر خوده پَرت و پوست کردند . پَرت به سویه پشک کردند و پوست به رقم کیله . لالی حمیدزی تا دیروز هیچ چیزه قُرت کرده نمیتوانست . فرهاد مجیدی قاقورتک لالی حمیدزی را بحدی پچِق کده بود که قاقورتک بیخی قات شده بود . از قاقورتک برای لالی حمیدزی صرف ( قورتک )  باقی مانده. وقتیکه لالی حمیدزی گپ میزنه ، آدم خیال میکند که کدام تکسی هارن میکند و آدم فورآ از سرک در پیاده رو خیز میزند . و اگر روی پُندیدۀ فرهاد مجیدی را کدام خانم کاری و باری ببیند، خیال میکند که یک خمیردان خمیر درحال ترش کردن است . فلهذا بسم الله گفته فورآ ده ذغاله کردن شروع می کند .

ولی جالب اینست که اعضای پارلمان درهمو حال هم که هرکدام چادر و دامن و نکتایی و لُنگی یکدیگر خود را کش میکردند و هرکدام کوشش داشت که حریف خوده لُچ کند ، اما با آنهم  طرح بودجه سال آینده را رد کردند .

خبرنگار:  چند روز قبل یکتعداد از اعضای مجلس سنا ، مفقود شدن  ۲۵۰۰ قبضه سلاح و ۵۰ عراده موتر پولیس در ولایت نورستان را فاش کردند که واقعآیک رسوایی بزرگ برای وزارت …

جلالتمآب… ای رسوایی بزرگ نی ، بلکه یک مبالغۀ بزرگ است. راپور مؤثقی که درین رابطه به ما رسیده از گم شدن ۲۵۰۰ قبضه سلاح نه، بلکه از گم شدن صرف  ۲۴۹۹ قبضه سلاح  و ۵۱ عراده موتر تذکر به عمل آمده .

دولت به مجرد دریافت این راپور ، فورآ و بدون ضیاع وقت ، اعلان مفقودی سلاح ها و وسایل نقلیه را از طریق رادیو افغانستان ازین قرار نشر کرد :

اعلان اعلان اعلان

به تعداد ۲۴۹۹ قبضه سلاح فیرناشده و گیریس بند و  ۵۱  عراده موتر های پیک اپ دو سیته اما دیزل تمام در مربوطات ولایت نورستان در اثر خلل دماغ وزیر داخله و بی خوابی مأمورین امنیتی مفقود گردیده است .یابنده لطفآ به مدیریت عمومی دایاگ اطلاع داده و مبلغ ۵۰۰ افغانی جایزه بگیرد .اگراموال گمشده را کسی یافته و بعد فروخته باشد، درآنصورت اموال گمشده از اعتبار ساقط میباشد و هیچ جایزه ای ندارد .

دوساعت بعد از نشر اعلان مفقودی ، طالبها اعلان کردند که ما به این تعداد سلاح و عراده جات را در نورستان به غنیمت گرفته ایم ، اما این قصۀ دو سال پیش است. این گپه که اعضای  کابینه شنیدند، یکی طرف دیگه خود سَیل های بسیار معنی دار کردند.

سفیر امریکا که ایستاده بود، نشست و آرنجهایش را سر زانو قرار داد و هر دو دستش رابه هم گِرِه زد و در حالیکه بسیار ناراحت بود، اما بسیار به آرامی گفت : دابله خوشحالی .

گپ بین ما و شما باشد، بنا به گفته طالبها، آنها همرای همی سلاحها نورستانه سه دفعه فتح کده بودند .

خبرنگار :  متأسفانه ما تابه حال هم نیروی هوایی نداریم  و سال ۲۰۱۴ نیزدر پیشروست . آیا فکر می کنید که تا قبل از خروج نظامیان ناتو و امریکا از افغانستان، ما صاحب نیروی هوایی شویم ؟

جلالتمآب: مه هم ده همی چُرت استم . جالب اینست که ما نیروی هوایی نداریم، اما قوماندانی های هوای… (سبحن الله) … در هر ولایت .

اگر امریکا و غرب طیاره های نظامی در اختیار ما قرار بدهند، انشاالله که ای مشکل حل میشود .  شما شاهد هستید که امریکا  صدها فروند طیاره های بی پیلوت دارد و ما هم ده ها پیلوت بی طیاره . به مجرد که  امریکا و غرب طیاره های جنگی در اختیار ما قرار بدهند ، پیلوتها ره جلو طیاره ها می شانیم و مشکل حل  است .

خبرنگار :  . . . . . . . . . . . . . . . . ؟؟؟

جلالتمآب : . . . . . . . . مصاحبه خلاص شد یا چطو گپ اس ؟ . . . . .

خبرنگار :  ما تنها مشکل امنیتی نداریم ، در ساحه های اقتصادی، صحی، تعلیم و تربیه وغیره ، با مشکلات فراوانی روبرو هستیم . در این رابطه دولت چه اقداماتی را انجام داده است .

جلالتمآب :  درست است که ما مشکلات اقتصادی داریم، ولیکن دولت هم دست زیر الاشه نه نشسته، بلکه کارهایی درین راستا صورت گرفته ، مثلآ ما فعلآ در تولیدات قروت ، گندنه، ترۀ تخمی و برنج لُک به خود کفایی رسیده ایم .

درحال حاضر تغاره های قروت سایی و کالاشویی ما در منطقه کم نظیر هستند . شاید خنده کنین که رئیس جمهور چه میگه ، ولی مه به تغارۀ خود افتخار میکنم  .

اما متآسفانه که هنوز هم حدود  ۳۰ فیصد نسوار را وارد میکنیم که در مقایسه با نسوار وطنی ، هیچ کیف نمی کنی .

خبرنگار :  نسوار که چیزی خوبی نیست . هم دندانها را خراب میکند و هم دهن بوی ….

جلالتمآب : … کی میگه ؟   اینه اول خودم چهل سال که میندازم ، قَسَم اس که اگه کس تابحال فهمیده باشد . صرف در شورای وزیران، بعضی از  وزیرصاحبان در اثنای بغل کشی دستمالک خوده ده پیش بینی خود میگیرد .

خبرنگار:  ولی با قروت و تغاره و نسوار نمیتوان اقتصاد کشور ومردم را بهبود بخشید …

جلالتمآب : … قبول، من هم منکر این مسئله نیستم . ولی ما امروز در افغانستان فابریکه های زیادی داریم که برای مردم زمینۀ کار را مهیا و وضع اقتصادی  آنها را خوب ساخته . مثلآ ما فابریکۀ قلم پنسل داریم ، اما یک مشکل داره که پاک نمیشه . پنسل پاکه هر قدر که ده کتابچه بسایی ، کتابچه سُوان میشه ، مگر پاک نمیشه .

همچنان ما فابریکه سویچ برق در کشور خود داریم . اما همینقدر است که وقتیکه شما سویچ برقه میزنید ، آب ازکمود تشناب همسایه جاری میشه .

به همین ترتیب ما در کشور خود فابریکۀ دوا سازی هم داریم، ولی جالب اینست که دوا را شما میخورید، اما فشار از خُسُر تان پایان میآید. یکی از وزرا بسیار مریض بود ،گفتم چرا پیش داکتر نمیروید، گفت ، خسرم مرا قسم داده که بچیم ! هرقدر که دِلِت میخواهد ، پیش داکتر برو ، ولی به لحاظ خدا دوا  نخوری .بخاطریکه  دوا را تو میخوری ، اما فشار از مه ده صفر تقرب کرده .

خبرنگار :   مممممه ممممی …

جلالتمآب :  …  اجازه بتین  … اجازه … برعلاوه ما فابریکۀ کاغذ تشناب هم داریم . اما برای استفاده از کاغذ تشناب وطنی  اول باید که کاغذ را در آب جوش تر کنیم که تا صبح خــــوب نرم شود، اگه نی سومنات را نشان میته  .  از نظر درشتی، ریگمال در مقایسه با کاغذ تشناب وطنی مثل ( پَر قُو ) است .

غیر ازی خوشبختانه ما فابریکۀ دیگ بخار هم داریم . اما اینکه گاوهای ما به گاو نمی مانند و گوشت شان نمی شاره، گناه دیگ ما نیس .  قصابهای ما ره خدا انصاف بته  گاو هایی را ذبح میکنند که از نظر سن ، قابل دست بوسی و احترام میباشند . اکثریت گاوهای پیر ، فقط دو دقیقه پیش ازآنکه داعی اجل را لبیک گفته و مُردار شوند ، ذبح میشوند .

یکی از دوستها قسم یاد کرد وگفت : (دیگ بخار ما شارید ، مگر گوشت گاو ما خَم هم نخورد) .

از نظر کیفیت و طعم نسبت به گوشت این گاو ها ، (کَلَوش) های روسی  هم مزه دار هستند، هم صحی و هم هاضمه خوب دارند .

(کَلَوش یکنوع کفش روسی است که هرگاه کسی پوشیده باشد و شما آنراببینید، اگر در سر جنازه هم باشید، خداینخواسته از خنده گرده کفک میشوید . ) (اداره)

…(ادامه دارد) …

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/977