Monday 16th of September 2019   

«

»

Print this نوشته

با جلالتمآب (قسمت یکم)

Nazok Mezaj

(طنز)  نوشته : نازک مزاج

قسمت یکم

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خوانندۀ قدرمند !

اخیرآ خبر نگار ما مصاحبه ای اختصاصی ای را با جلالتمآب رئیس جمهور  در رابطه به قضایای کشور انجام داده است که ذیلآ بخدمت شما تقدیم مینمائیم  .

………………………………………………………………

 نوت !

هرگاه این مصاحبه  برای خوانندگان عزیز خسته کننده باشد، میتوانند در لابلای مطالعۀ این مصاحبه تفریح نموده ، سری به یوتیوب بزنند و سخنرانی عالمانۀ شهزاده مصطفی ظاهر  رئیس (ادارۀ ملی حفاظت از محیط  … )  را که اخیرآ در تالار مشرانو جرگه ایراد فرموده اند و همچنان تسبیح انداختن های ایشان را مشاهده نمایند .

زیست بخاطر (از محیط زیست) حذف شده که ما درافغانستان ماشاالله  محیط به حد کافی داریم ، اما از زیست خبری نیست  .

قابل یاد آوریست که قبل از رفتن به یوتیوب و مشاهدۀ سخنرانی شهزاده ، لطفآ برای پاک نمودن اشکها و فین کردن بینی ، یک درجن دستمال بینی را فراموش نکنید که بسیار ضروری است  .  

(اداره)

………………………………………………………………

 واینک مصاحبه :

خبرنگار:  جلالتمآب ریس جمهور !  ازینکه حاضر شدید باما گفت و گو یی را انجام بدهید، از شما ممنونیم . نخست از شما میخواهم که خود را به زبان خودتان به خواننده های عزیزما معرفی کنید !

جلالتمآب:

 My Name is Kar

Karzai

I am the president of U.S.A

 …eeee …. I mean United State of Afghanist…

خبرنگار:   …با معذرت ، بهتر خواهد بود هرگاه جلالتمآب شما به زبان های ملی خود مان که ماشاالله یک خروار هستندو حتی قریب است که مثل جنگ قدرت خداینخواسته جنگ زبانها نیز جان هزاران نفر را بگیرد، صحبت نمایید .

جلالتمآب: این یکتعداد رسانه هستندکه جنگ زبانها ره براه انداخته . همین حالی قریب بود که خودتان جنگ فارسی و انگلیسی را دَر بتین . نظام و حکومت ما هرگز خواهان زبان به زبان شدن با کسی نیست .  هر کس به هر زبانی که خواسته باشد، میتواند سخن بگوید و شعر بسراید ،  هیچ ممانعتی وجود ندارد . بنده شخصآ مخالف  هیچ زبان و لسانی نیستم ، چنانچه چند ماه قبل ملاقات رسمی ای با خادم حرمین شریفین داشتم . وقتی که صحبت های ایشان تمام شد ، من به آواز بلند گفتم (آمیــــــــــــــن).

مترجم ازمن پرسید که چرا آمین گفتید ، گفتم که خب ،حتمآ خادم حرمین شریفین به زبان عربی دعای خیر برای افغانستان نمودند و من هم آمین گفتم .

مترجم گفت که نخیر . اعلیحضرت دعای خیر نه ، بلکه ارشاد فرمودند که حکومت افغانستان از نالایق ترین حکومت های جهان است که مایۀ شرم برای مردم افغانستان شده است .

خبرنگار:  جلالتمآبا ! میخواهم که درموردخودتان هم چیزی بیان نمائید ؟

جلالتمآب: ازطرف بنده خاطر تان جمع باشد . من بلکل خوب هستم و از نظر سن در منطقه یگانه رئیس جمهوری هستم که هنوزهم به دندان چارمغز میشکنانم . تیزتیز رفتن هایم را جلالتمآب پاکستانی هم ندارد .

خبرنگار :  وضعیت امنیتی  کشور را چگونه ارزیابی می نمائید ؟

جلالتمآب : متأسفانه وضعیت امنیتی در کشور نه تنها خوب نیست، بلکه حتی رو به خرابی هم میباشد . چند هفته پیش قریب بود که رئیس امنیت ملی را شهید کنند . ولی الحمدلله که وی به این مقام نرسید . اما چه فایده از او رقم زنده گی .مسکین از کمر پایان شاله شاله اس. تخته به پشت افتیده . وقتیکه جلالتمآب  اوباما به پرسانش رفت ، از جای خود بلند شده نتوانست وجلالتمآب اوباما مجبور شد که به خاطر بغل کشی  ده سر رئیس صاحب دراز بکشه . بغل کشی جلالتمآب سبب شد که کوک های رئیس صاحب خطا بخورد .

بهر صورت اگه خواسته باشید که از وضع امینتی کشور اطلاعات بیشتری حاصل نمائید، حاجت به پرسان کردن ازمن نیس . یکدفعه در یوتیوب بروید وفیلمهای جنگ افغانستانه ببینید . خدا و راستی یک زدن زدن  اس که قُوت از سر آدم می پره . وقتیکه اینجانب زدن و خوردنه ده یوتیوب دیدم، درین فکر افتادم که وقتیکه در یوتیوب ایطور حال اس ، در خود اصل جای چی حال است . ای خو خیر ، بعد از سال ۲۰۱۴ حال ما در چی حال است . دعاکنین که خدا سال ۲۰۱۴ را نیاره .

خلاصه وضعیت امنیتی طوری اس که خواب از چشمهایم رفته . حالا خود فکر کنید وقتیکه خواب از چشمهای رئیس جمهور رفته باشد ، چپراسی های مکتب امیر دوست محمدخان  ده چی حال خات بودند .  مقصدم از همی مکتب امیر دوست محمد خان است که در پیشروی باغ وحش دهمزنگ قرار دارد .مه تعجب میکنم که کدام بد ذوق امر کرده  که یک مکتب در روبروی باغ وحش باشد .  هر دفعه که  شیر در باغ وحش یک غُر می زند ، شاگرد ها در صنف سه دفعه چیغ می زنند . ای خو خیر ، جالب اینست که  . . .

خبرنگار:  . . .  بامعذرت از موضوع خارج نشویم .  اخیرآ دولت ده ها تن از مخالفین را  به نشانه حسن نیت جهت آماده گی مذاکرات صلح میان دولت و مخالفین  از زندانها رها کرد . ولی کوچکترین تغییری در سیاست مخالفین در قبال صلح و مذاکره با دولت بوجود نیامده است . البته رهایی مخالفین از زندانها بگو مگوهایی را درمحافل سیاسی کشور بوجود آورده که نگرانی هایی عمیقی را به همراه دارد .  بنابرین آیا گفته میتوانید که رهایی مخالفین از زندان تا چه حد میتواند در آمدن صلح در کشور نقشی را ایفا نماید ؟

جلالتمآب :مه سوال تانه نفامیدم . . . شما گپه از گلونم گرفتین . مه هنوز هم ده چُرت امیر دوست محمد خان و باغ وحش هستم . اگه همی سوال تانه تکرار کنید ، چه بهتر .

خبرنگار :  منظورم اینست که شما درین اواخر ده ها تن از مخالفین دولت را از زندان رها کردید. آیا رهایی آنها در آمدن صلح کمکی خواهد کرد ؟

جلالتمآب: ما فکر میکردیم که با رهایی مخالفین  آنها به صلح تشویق میشوند ، اما متآسفانه آنها به جنگ تشویق شدند . وقتی که دولت، مخالفین را از زندانها رها کرد، داکتر عبدالله عبدالله به مه گفت که شما دیوانه هستید . من برایش گفتم که ناتو هم میگه  که مه دیوانه هستم، اما باور خودم نمیشه .  مه ضرب زُبانی ره تا یک ده ده ، یادی یاد دارم .

خبرنگار:  بالاخره چه وقت ملت ما شاهد صلح را به آغوش خواهد کشید ؟

جلالتمآب:  شما عجیب سؤالی را مطرح میکنید . مه چی رقم ده ای وطن صلح بیارم . کاشکی مشکل افغانستان تنها در موجودیت مخالفین مسلح خلاصه میشد . درآنصورت ما فقط یک مشکل میداشتیم . ما دهها مشکل دیگری داریم که خطرناکتر از جنگ علیه مخالفین است . فعلآ اختلافات مذهبی به یک جنجال کلان در منطقه تبدیل شده که در وطن ما هم کم کم سرایت کرده .

همی حالی اگه یک شیعه بفهمدکه شما سُنی هستین، حد اقل پنج شش دانه تابلیت ضد فشار را، ولو که تاریخ تیر شده هم باشد، میخوره که خداینخواسته حمله قلبی پیش نیاید . و اگر یک سُنی بفهمد که شما شیعه هستید، اتومات چار طرف خوده میپالدکه اگر کدام نیم خشتی یا کدام تخته سنگه پیدا کند که خوده غازی یا شهید بسازد . مسئلۀ قوم و زبان را بلکل در جایش بگذارین که جگر خونی های خاص خوده داره .

و دیگر اینکه گیرم که مذاکراتی صورت بگیرد که در نتیجۀ آن صلح در افغانستان استقرار پیدا کند . سوال اینست که آیا در پارلمان هم صلح را آورده میتوانیم ؟

خبرنگار:  … والله صایب ، نی صایب .

جلالتمآب : خلاص . اینه خوب اس که خودتان اقرار میکنین  …

 ( ادامه دارد) …

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/887