Sunday 17th of November 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

کفر گوئی و الحاد اندیشی کمونست های پرچمی

522044_926491694036453_684666587454556084_n 532182_404653806243289_1780468951_n نچیب ۴72757_164975826864276_4978835_n

 

کفر گوئی و الحاد اندیشی کمونست های پرچمی

این شما و این هم شمه و گوشه ای از این هذیان گوئی ها

پس مکرراً همین سوال من :

أیا حزب دیموکراتیک خلق افغانستان ( خلقی ها و پرچمی ها ) یک جریان مارکسیستی – لینینستی ( کمونستی ) ، ملحد ، بیدین و مزدور اشغالگران شوروی نبود ؟

خوش بود ګر محک تجربه آید بمیان
تا سیه رو شود هر که در او غش باشد

با تقدیم حرمت برادر شما ویس ناصری

**********************

آقای انام شما که منحیث یک پرچمی مادر زاد ، با کفر و الحاد و کمونیزم بزرگ شده اید ، واقعاً در تمام نوشته ها و تبصره های شما که در صفحه ای تان دیدم و متاسفانه مجبور به خواندن آن ګردیدم ، واقعاً در تمام این هذیان ګوئی ها و جفنګ نویسی تان ، سرا پا با بی دانشی ، جهل ، نادانی و حماقت بر خدا (ج) ، دین ( اسلام ) ، عقیده ، کتاب مقدس و بزرګ ما ( قرآن عظیم الشان ) ، پیامبر ګرامی اسلام (ص) ، صحابه ګرامی پیامبر اسلام ، جهاد ، مقاومت و خلاصه همه ارزشها و مقدسات پاک و بزرګ ملت مسلمان و دیندار و باورمند خویش ، جاهلانه و طفلانه به ګونه ای سلمان رشدی و دیګر جهلای نادان و شهرت طلب میتازید !
با این حماقت ها و بی دانشی هایتان واضحاً روشن است که این جهل و عقده مندی و نفرت تان از خدا ، قرآن ، پیامبر ، عقیده ، جهاد ، مقاومت ، آزادی و آزادګی ، همه ناشی و برخواسته از همان ایدلوژی منحوس و شوم مارکسیستی ، لینینستی ، ماتریالیستی ( خلاصه کمونستی ) تان نشئت مینماید !

این نظریات و نفرت و خشونت فکری شما کمونست های بیدین و وطنفروش واقعاً
مبین نفرت شما از فرد فرد ملت مسلمان ، مومن ، معتقد و دین محور افغانستان میباشد !

این هم شمه ای از اعتقادات شما کمونستهای ملحد ، بیدین ، اسلام ستیز و دشمن فکری و تاریخی جهاد ، مقاومت ، مجاهد و ملت مسلمان تان :

Qassem Anam
……. اولا” باید بگویم که پست ترین خلقی و پرچمی با شرفتر ، با عزتتر ، با وقارتر ، وطن پرستتر ، با وجدانتر ، با ناموستر از شما اخوانی ها مسلمان بوده و هستند ، ثانیا” به اون پرچمی یا خلقی که دستش بخون انسان های بیگناه آغشته است ، نفرین میفرستم . بعدا” عرض کنم که اینجانب قاسم انام حسابش پاک است ، شرم شما باد که قضاوت اسلامی میکنید ، یعنی آنچه محمد و یارانش در مقابل نیک اندیشان آن روز بفرمان الله یعنی آن بت بلند قامت قوم قریش انجام داد . من قاسم انام در آن روزگار که پرچمی ها به قدرت رسیدند ، در وطن نبودم ، ولی ای کاش که میبودم

Qassem Anam
من هیچ مشکلی با دین باوران ندارم ، مشکل من با طومار های ( قرآن ، انجیل ، تورات و زبور ؟؟ ) این ادیان است که توسط پیامبران این ادیان بر انسان های فاقد اندیشه های علمی تحمیل شده است و هر روز خون این انسان مظلوم را با سر انگشت خفاشان دینی کره خاکی ما را رنگین میسازند .

Qassem Anam

من فکرمیکنم شمشیر محمد ، مروت و محبت را در قلب تان جراحی کرده است . کتاب اوستا را به مطالعه بگیرید ، شاید از شب ظلمانی بدر آید

Qassem Anam
آقای محترم عُمر درودم نثار تان باد ! اکر ( محمد ) در آن حد نبود که کتابی را بنام قرآن تدوین کند ، پس سوالی پیش میآید که چرا ( الله ) مدینه ( محمد ) را برای این وظیفه بسا دشوار وخطیر ، آنهم به فرموده شما ( رمه چرانی اُمی ) که نه از سواد بهره ی ، نه از تمدن آگاه یی ، نه ضمیر روشنی ، نه از خالق خبر ی ، نه از مخلوق اثری ، نه از شعر وشاعری بیتی در جگری ، انتخاب کرد ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در این باب به صدا ها سوال است که باید مطرح شود ، و این را هم میدانم که جواب همه ی این سوالات من دراوردی خواهند بود که صبغه ی علمی نخواهند داشت . سپاس از شما

Qassem Anam
آقای رحمانی درود بر شما ! من هزاران لعنت بشر را به فتواگر نخست ٔ این دهشت و وحشت را بنام ( الله ) در طومار ضد انسانی خود سیاه کرد ، میفرستم

Qassem Anam
…. داکتر صاحب ! من ( قاسم انام ) نه ماده پرستم و نه خیال پرست . اما به خدایان که بدست انسان ها در طول قرن پی ریزی شده است ، ایمان ندارم – چون این موجود ضعیف ( انسان ) در طول زمانه ها متمادی به ابتکار و تخیل خودش هزار بت (خدا) آفرید و خودش سر نیایش به پایش خِّم کرد . رجوع شود به کتاب ٔ ( …. وانسان خدا را آفرید).
پس فورمول ( دعا ) از همان من درآوردی انسان های است که دین آفریدند ، خدا آفریدند ، طومار سواد کردند و در پایان کار ، برای دین شان شاخ و برگ دست و پا کردند ، و با این افیون ها بتوانند چند روزی دگری هم این انسان ضعیف را خمار آلوده نگاه دارند.

٭ – داکتر صاحب ! باور کنید که چندین بار از زبان شما شنیده ام که : ( تعویذ و طومار ) دهی را از دیدگاه اسلام نا جایز شمرده اید ، آیا ( دعا ) دادن به شخصی یا به مرده ی ، به زاد خودش : ( تغویذ و طومار ) نیست ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
ـ آیا قرآن سراسر مملو از ( تعویذ و طومار ) نیست ؟؟؟؟؟ ( رجوع شود به قرآن )

Qassem Anam
عبدالله جان ! من سوال شما را پاک نکردم ، سوال بیچاره شما هنوز روی صفحه من با چشمان اشک آلود نشسته است . من از سانسور و سانسورچی نفرت دارم

Qassem Anam
نمی دانم چرا برف بام خلقی ها و پرچمی ها را بر سر بام من میریزید ؟؟؟؟؟ ولی بسیار آفتابی این حرف را زبان زد میکنم که سگ پرچمی ها به همه ی این اخوانیهای ( اسلامی ) کثیف شرف دارند .

Qassem Anam
آقای عمر درود به شما ! من قاسم انام در صراحت گفتار شهره شهر ام . اینجانب نه تنها خیانت یک تعداد پرچمی ها را نکوهش و تقبیح میکنم ، بل آدم کشان قرن در قرن را نفرین فرستاده ام و میفرستم و لعنت بشریت را برایشان خواهانم . اگر بخواهم لست این دزدان دریایی ، آدمکشان حرفه ای ، زنباره گان آفتابی ، چپاولگران صحرایی ، کتاب سوزان بی معرفت ، کنیز گیران بادیه نشین ، سنگسار گران دینی و زناکاران که با دختر شش ساله هم خوابه گی کرده است ، سیاه کنم باید شبها و روز ها بنشینم تا این فهرست جنایت کاران بشریت به پایان برسد . مشت نمونه خروار است ، و آڼ نمونه ( محمد ) است

Qassem Anam
……بی هویتی من از افغانستان و افغان بودن شروع نمی شود ، بی هویتی من آن زمان آغاز مییابد که ( اسلام ناب محمدی ) سر زمین اهورایی مرا بخاک و خون کشید و فرهنگ صحرا نشینان بی فرهنگ همه شناسه های هویت ام را زیر پا ٔ ستوران هل کردند . من امید دارم که روزی به آن هویت نخستین دو باره برگردیم ، که نتها نام اصلی این مرز بوم بلکه فرهنگ اصیل این دیار درباره احیا گردد. هر کسی کو دور ماند از اصل خویش / باز یابد روزگار وصل خویش

Qassem Anam
…..زیرا دین اسلام شما درس مرده گی را برای انسان میآموزد ، اسلام ناب محمدی جز گریه و ماتم کدام پیغام دیگری به انسان ندارد . محمد جز قتل و چور و چپاول و زنباره گی کدام دست آوردی دگری نداشت . مولانا و حافظ را دو باره خوانی کن عزیز !! سپاس

Qassem Anam

من از سانسور و سانسورچی نفرت دارم !!!!

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4704