Friday 15th of November 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

افغانستان ؛ از تجاوز شوروی تا أشغال أمریکا

10421362_906472282705061_5245671245828392705_n 10882240_906472289371727_6609579941790186039_n 10897781_906472286038394_3556648404169426394_n 10897880_906472276038395_3413758708812027964_n

افغانستان ؛ از تجاوز شوروی تا أشغال أمریکا

تاریخ تکرار میگردد !

از فرار قوای اشغالگر شوروی در ٢۶ دلو ١٣۶٧ خورشیدی ( ۱۵ فبروری ۱۹۸۹ م ) تا خروج !! و شکست نیروهای متجاوز ناتو و أمریکا ( إیساف ) در ٧ جدی ١٣٩٣ خورشیدی ( ۲۸ دسمبر ۲۰۱۴ م ) از افغانستان

افغانستان قبرستان متجاوزین میباشد !

دیروز ٢٧ دسمبر ٢٠١۴ میلادی مصادف بود با سی وپنچمین سالروز تجاوز ظالمانه و وحشیانه قوای اشغالگر شوروی وقت بر خاک پاک وطن شهید پرور ما در افغانستان .
ولی أمروز یک روز بعد از ابن تاریخ سیاه و ننگین ، رسانه های جهان با پخش گزارش های مستند تلویزیونی و صوتی ، از فرودأمدن أخرین پرچم ناتو ( أیساف ) در افغانستان گزارش ارائه نمودند.
در این گزارش چنین أمده است که :
” مأموریت رزمی نیروهای ناتو در افغانستان پایان یافت”!!
اما جالب أینست که این مراسم یعنی اعلان رسمی ختم مأموریت ؟!! ناتو بدون اعلان قبلی ، به شکل مخفیانه و سه روز قبل از تاریخ أصلی پایان این مأموریت ! در مکان نامعلوم تحت تدابیر بسیار شدید أمنیتی ، در یک حلقه بسیار کوچک خود مسؤولین نیروهای نظامی ناتو ، بدون حضور افغانها ( به استثنا چند چهره محدود وابسته به خود نیروهای متجاوز ناتو ( پرچمی های أمریکا ) ، بر گزار گردید .
این مراسم که در کابل ، پایتخت کشور و در مستحکم ترین و پر أمنیت ترین مقر فرماندهی نظامی نیروهای خارجی ( ناتو ) که با مجهز ترین سلاح های پیشرفته جهان و قوی ترین نیروهای أموزش دیده و با تجربه نظامی این یگانه پیمان قدرتمند نظامی جهان ( پیمان نظامی أتلانتیک شمالی = ناتو ) تحت تدابیر شدید أمنیتی صورت پذیرفت ، عدم اعلان قبلی أن و تغییر زمان برگزاری أن از ۳۱ دسمبر ۲۰۱۴ ، به ۲۸ دسمبر سال روان میلادی ، خود گویای واضح و روشن عدم اطمئنان این مهمانان ناخواسته از حفظ أمنیت یک چنین مراسم بالنسبه عادی و معمولی میباشد .
بعد از سیزده سال حضور نیروهای متجاوز أمریکائی و متحدینش در ناتو که ابتدأ با شعار جنگ با ترور یزم ، القاعده ، طالبان ، مبارزه با کشت خشخاش و تولید قاچاق مواد مخدر ، تعمیم دیموکراسی و تطبیق و رعایت حقوق بشر ، تأسیس نظام صالح سیاسی ، اقتصادی ، اجتماعی و حکومت داری خوب ، و ووو در افغانستان ، در أکتوبر ٢٠٠١ میلادی ( تقریبا” سه ماه قبل از تدویر کنفرانس بن اول و أجلاس نمایشی و فرمایشی شورای أمنیت ملل متحد در دسمبر ٢٠٠١ میلادی ، یعنی ابتدأ أشغال نمودند و بعدا” مجوز شرعی ترتیب کردند ! ) داخل وطن عزیز مان گردیدند ، تا أمروز که به اصطلاح روز فرودأمدن پرچم این مأموریت بود ، نه دولتمردان افغانستان دانستند و ملت نجیب و مظلوم مان که واقعا” هدف و غایه این مأموریت ؟!! و تشبث چه بود ؟ این ها برای چه أمده بودند و بلاخره بعد از این سیزده سال جنگ ، أیا به همان أهداف اعلان شده خود شان ، جنگ با تروریزم ، جنگ با القاعده ، جنگ با طالبان ، حکومت داری خوب و مسؤول برای افغانها ، تعمیم و ترویج نظام دیموکراسی ، حقوق بشر و وووو، رسیده اند ؟ آیا ناتو در چنگ افغانستان کامیاب گردید ؟ آیا امنیت افغانستان بعد از سیزده سال اشغال بهتر از زمان اشغال و حضور این مهمانان ناخواسته است ؟ و صد ها سوال دیگر !
برگزاری مخفیانه و دزدانه محفل أمروز در کابل از سوی نیروهای شکست ناپذیر !! ناتو ، خود حقیقتا” گویای همه چیز است ! ترس أمریکا و ناتو از حملات تروریستی!!! در مستحکم ترین مقر نظامی شان در پایتخت ، نه أطراف کشور ما ، واضحا” سند و ثبوت شکست مفتضحانه این تجاوز و أشغال ، زیر نام ( مأموریت ! ) میباشد . متأسفانه اینها نه بخاطر نجات مردم افغانستان از جنگ ، خونریزی ، قتل ، کشتار ، تجاوز کشور های همسایه ، تروریزم ، مواد مخدر ، مافیای حکومت داران فاسد و استفاده جوی گذشته و فعلی ، ارتشا، حیف و میل سرمایه های جهانی برای افغانستان و غیره ، به کشور ما داخل شده و افغانستان عزیز را أشغال نمودند ، بلکه چنانچه أمروز واضح و مبرهن گردیده است ، این اشغالگران در پی أهداف خورد و بزرگ منطقوی و جهانی خودشان بوده اند . افغانستان برای شان هدف نه ، بلکه وسیله بود ! افغانستان سکوی پرش بسوی أهداف منطقوی و جهانی شان بوده ، و اصلا” همه شعار ها برای أشغال و تجاوز شان در ٢٠٠١ م فقط یک شعار محض و میانتهی چیزی دیگری بنوده است .
أمروز متأسفانه و بدبختانه افغانستان در تمام عرصه ها ، سیاست ، اقتصاد ، تجارت ، ترانزیت ، شاهراه ها ، أمنیت ، صلح ، فرهنگ ، تمامیت ارضی ، حاکمیت و استقلال ملی ، انتخابات ، حکومت داری ، ووووو همه شکست خورده است . أوضاع فعلی افغانستان متأسفانه بدتر از ١٣ سال قبل است .
أمروز نیروهای نظامی و أمنیتی افغانستان فاقد همه تجهیزات لازم و مؤثر ثقیله اند . نیروهای هوائی افغانستان غیر فعال اند و افغانستان قطعا” قادر به حراست و حافظت از خود ، تمامیت ارضی و حاکمیت ملی خویش نمیباشد .
پس دست أورد تجاوز سیزده سأله أمریکا و ناتو چه است برای افغانستان ؟
یقینا” اگر سیاست أمریکا همین بأشد که اعلان گردیده است ، یعنی بیطرف در مقابل طالبان و تنها حفاظت از منافع ؟!! أمریکا در افغانستان ، ما شاهد شکست متحدین أمریکا و دولتمردان کنونی در مقابل طالبان و مخالفین شان خواهیم بود ! شاید أمریکا میخواهد افغانستان را دو باره به طالبان و پاکستان تسلیم نماید و یا باز سناریوی ویتنام تکرار خواهد شد ، یعنی زمانی که نیروهای ویتکانک ها بر أخرین سنگر أمریکا یعنی سفارت مستحکم و مجهزش در  پایتخت أن کشور ( شهر هوشی مین یا بندر سابق سایگون مرکز حکومت ویتنام جنوبی )  هجوم أوردند ، سفیر و أعضائ سفارت أمریکا ذریعه هلیکوپتر های نظامی فرار نمودند و بدین ترتیب جنگ ویتنام خاتمه یافت .
و ما علینا الاالبلاغ

ویس ناصری / روز یکشنبه / ۲۸ دسمبر ۲۰۲۴ میلادی ، مطابق ٧ جدی ١٣٩٣ خورشیدی / شهر اسن – جرمنی

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4645