Sunday 17th of November 2019   

«

»

Print this نوشته

یا مرگ یا استقلال و رهایی

Rasul_Poyan

با سپاس و درود افزون

در این اوضاع آشفته و بحرانی منطقه و افغانستان که وطنگاه ما در گرداب ابهام، بحران و انارشیزم مهلک می سوزد. فساد داخلی، چور و چپاول حکام، وحشت طالبان، فشارهای خارجی و موشکباری پاکستان بیداد می کند. بر ماست که صدای مظلومیت و فریاد محرومیت مردم قربانی و لگدمال شدۀ افغانستان را که طی بیش از سه دهه در آتش رقابتهای قدرتهای منطقوی، جهانی و همسایگان عاجزانه می سوزند، بلند سازیم. به این ارتباط متن و شعری ارسال کردم. امید است در سایت شما جایی بیابد. از لطف و همکاری تان جهانی سپاس.

با درود بی پایان رسول پویان

 

یا مرگ یا استقلال و رهایی ( برای مطالعه متن ، لطفاّ این لینک را فشار داده و باز نمائید )

 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4256