Sunday 17th of November 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

به یاد بود از شهدای پاک ارگو

argo argo 2

 سروده  پردرد  دانشمند ګرامی جناب دکتور شهیر نثاری

 

چه مظلومانه زیستند و چه مظلومانه زیر آوار فرو رفتند !

روحشان شاد و یادشان گرامی باد !

 

دیوار

دیوارنعره می‏زند

دیوار نعره‏ی

خاطره‏هایش را

گذشته‏هایش را

فریاد پاپوش خونین معمارانش را

نقاشی‏های لعل‏گون، گونه‏هایش را

کز خون دست سایه نشینانش

رنگ بگرفته

ساکنان بی‏آوازش

خفته در پایش

مرده در پایش

 

 

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/4226