Monday 16th of September 2019   

«

»

Azmoone Melli

Print this نوشته

ارتباط و آشنائی با ما

آشنائی با ما

جنوری ۲۰۰۷

ما جمعی از خواهـران و برادران مسلمان و مؤمن کشور عـزیز ما افغانستان ــ این سرزمین رادمردان و شیرزنان مبارز آزادیخواه و حریت پسند ــ با اعـتقاد و ایمان خلل ناپذیر به خداوند بزرگ و لایزال (ج) و اسلام عـزیز و عـشق و ایمان به وحدت و یکپارچگی ملی ، تمامیت ارضی ، حاکمیت ملی ، اداره و ارادۀ آزاد همه اقـوام شریف ، مجاهـد ، وطندوست ، مبارز ، برادر و برابر ساکن این مرز و بوم ، عـزم راسخ و تصمیم و ارادۀ آهـنین داریم، تا به لطف پاک الهی و همکاری و تشریک مساعی همه هموطنان نجیب و شریف خود، بخصوص قـشر منور و تعلیم یافـته ، قـلمبدستان آزاد اندیش ، با درد و درک و پر احساس ، آزادیخواه و وطندوست میهن ، در سنگر روشنگری ، تنویر و تبلیغ ، با سلاح ایمان و قـلم ، در پرتو عـشق به وطن ، آزادی ، سربلندی ، آبادانی و بازسازی واقعی، نه عـوام فـریبانه !! ، همۀ عـرصه های زندگی ملت مظلوم و جنگ زدۀ ما ، اعمار مجدد حقـیقی نه نمایشی!! ، وحدت و یک پارچگی ملی و جغرافـیائی کشور عـزیز ما افغانستان سربلند امروز ، خراسان غـرور آفـرین دوران اسلامی دیروز ــ این مهد تمدن و مرکز انتشار عـرفان و فـرهـنگ اسلامی ــ و آریانای کبیر تاریخی پریروز ، در سنگر آزادی و عـدالتخواهی، قـسط و مُساوات گستری ، استقلال دوستی و حریت پسندی ، اشغال و تجاوز زدائی ، بیگانه ستیزی و طرد و دفع مداخله گری و فـرمانروائی توطئه گران آزمند و جهانگشایان مُحیل و بیرحم امروزی ، مبارزه و مخالفـت با نوکر منشی و بیگانه پرستی همه قـدرتمندان و زورگویان وطنفـروش چپ و راست ، کمونست و مسلمان؟!! بخصوص بعضی رهـبران و مسؤولین معامله گر و ضعیف النفـس سابق جهاد ، این ارزش فـروشان کاذب و ریا کار و خائن به آرمان های پاک و والای جهاد بزرگ و مُباهات انگیز ملت سلحشورو آزادیخواه ما، به مبارزه، افـشاگری ومخالفـت ازطریق این سایت آزاد ــ ملی ومبارز خواهـیم پرداخت.
دست اندرکاران و نویسندگان سایت “آزمون ملی” با درک وظیفه ، وجیبه و مسؤولیت ملی و تاریخی خویش در این برهۀ خطیر و سرنوشت ساز و لحظات باریک و سخت ملت و کشور مظلوم خویش، افغانستان عـزیز که بنابر مداخله و حاکمیت بیگانگان و اشغالگران و معامله و سازش ، وطنفـروشی و جنون زدگی قـدرتخواهان ثروت اندوز چند هموطن دنیا پرست و شهرت طلب ما از جریانات چپ و راست ، وطن جنگ زده و مخروبۀ ما در طول این سه دهۀ گذشته، به سوی فـروپاشی و نابودی سوق میگردیده ، مسؤولیت و رسالت ملی و دینی خویش میدانند، تا بخاطر نجات میهن و مردم دردمند کشور خویش ، با این توطئۀ عـظیم و ویرانگر ، هـوشیارانه ، مدبرانه و مردانه به مبارزه بر خیزند .
دامن زدن به اختلافات قـومی ، زبانی ، سمتی ، منطقـوی ، مذهـبی و غـیره، به هـر رنگ و رسمی و زیر هـر نام و عـنوانی که باشد، از سوی ما مسؤولان و دست اندر کاران سایت “آزمون ملی” ، مردود بوده و آن را به مثابۀ جنایت و خیانت به ملت و کشور عـزیز خویش دانسته و با چنین انحراف و توطئه، با شدت و قاطعیت مبارزه و مجادله مینمائیم. ان شاء الله یک حرف و سطری را هم که بوی گند تعصب و تبعیض قـومی ، مذهـبی ، لسانی و غـیره از آن به مشام برسد ، نه تنها چاپ نمی نمائیم ، بلکه بر ضد چنین روند غـیر اسلامی و غـیرملی و پدیدۀ شوم و تباهکن، مقاومت نیز خواهـیم نمود.
زیر سؤال بردن نام “افغان” و “افغانستان” در این لحظات خطیر تاریخی، که موجودیت خود وطن ما منحیث یک کشور کل و واحد مورد تهدید و توطئه های بیشرمانۀ بین المللی و منطقـوی قـرار دارد، و با در نظر داشت حضور قـوی و گستردۀ این سرنوشت سازان آزمند بین المللی در خاک ما و منطقۀ ما ، و در پرتو اوضاع عمومی بحرانی جهان ، بخصوص کشور های اسلامی ، و حاکمیت های غـیرملی ، تحمیلی ، دست نشانده و ضعیف النفـس در اکثر کشورهای اسلامی ، بخصوص وطن عـزیز خود ما ، طرح این موضوعات را منحرف ساختن ملت از انسجام و وحدت ملی آن و تطبیق و پیاده شدن برنامه های مخرب و بنیاد برانداز جهانگشایان معاصر ، چیزی دیگری نپنداشته و آنرا به عـنوان خیانت ملی محکوم مینمائیم .
ما معتقـد به نظام مردمسالار ، مسؤول ، عادل ، امین و غـیر وابستۀ ملی و اسلامی در کشور عـزیز خویش بوده و یگانه راه نجات ملت خویش را و سربلندی و عـزت از دست رفـته اش را فـقـط و فـقـط در پرتو نظام صالح و عادل اسلامی و وحدت ، یکرنگی ، همدلی و احترام متقابل ملی و آزادی و استقلال وطن و مردم خویش میدانیم و بس .

و من الله التوفـیق

*************

برای آزمون ملی بنویسید

خواهر و برادر  هموطن ، نویسندګان بادرد و قلمبدستان آزاد اندیش و رسالتمند اګر مایل و علاقمند به نوشتن مقالات و مضامین ملی ، آزادیخواهانه و استعمار ستیزانه برای تنویر هموطنان  مظلوم خویش در افغانستان عزیز ار دریچه این سایت آزاد ، مستقل ، ملی ، اسلامی و آزادی دوست  باشید ، پس میتوانید از طریق ایمیل  ذیل با ما در تماس ګردید .

انشاالله عنقریب در این صفحه جدید آزمون ملی برای همکاران قلمی مان زمینه نوشتن و نشر مستقیم و بدون سانسور مقالات و مضامین شان مهیا و آماده میګردد.

همچنان شما عزیزان هموطن میتوانید  با ارسال نظریات ، انتقادات و پیشنهادات  موثر و سازنده خویش ما را در راه ارتقای هر چه بیشتر و بهتر  نشرات سایت خود تان  ( آزمون ملی )  و انجام موثر و مفید رسالت و مسئولیت ملی کارکنان و مسئولین این سایت ، رهنمون ګردیده ، دَین  ملی و اسلامی خویش را انجام بدهید .

آدرس   ارتباطی :

info@azmoone-melli.com

ویا

wais@nassery.de

با تقدیم ارادت و حرمت

برادر شما ویس ناصری ـ مدیر مسئول سایت آزمون ملی

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/18