Friday 15th of November 2019   

«

»

Print this نوشته

بحث با جاهل

4123
خانم لینا روزبه حیدری
درس امروز” بحث با جاهل”:
همیشه وجیزه و هدایات خوبی در دین ما اسلام نهفته است که اگر به دقت به ان بپردازیم، چه بسا از مشکلات ما در جامعه برطرف میگردد و به گفته یی زندگی بر ما اسانتر میشود. من همیشه حتی با جاهل و نادان هم به بحث میپردازم و فکر میکنم که بحث کردن با این گروه به روشنی موضوع و یا حداقل درک جانب مقابل از نکته  و عقیده  که من روی ان مباحثه میکنم می انجامد ولی چنین نیست، جاهل در تاریکی و محدودیت عقیده کوچک خود گیر مانده و نه تنها چیزی فراتر از ان نمی بیند بلکه هر گونه عقیده دیگر را که تهدیدی به بنای پوشالی موجودیت خویش بپندارد، حتی اگر به مفاد او هم باشد، انرا در کمال وقاحت جاهلانه ترد میکند. . در قران کریم امده است که : “وَ عِبادُ الرَّحْمنِ الَّذینَ یَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْناً وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاما و بندگان خاص خداى رحمان آنانی هستند که بر روى زمین به تواضع و فروتنى راه میروند و هر گاه مردم جاهل به آنها خطاب (و خشم یا بد زبانی) کنند، او با انها با سلامت نفس (و زبان خوش) جواب میدهد یعنی هر گاه با مردم جاهل برمیخورید، بجای مباحثه به جواب انها سلام گفته و بحث را خاتمه بدهید، سلام در این ایه به معنای  خاتمه دادن بحث برای ختم یاوه گویی جاهل در برابر منطق جانب دیگر وارد بحث است….اهل ایمان با جاهلان باید با صبر و حوصله برخورد کنند…

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1539