Monday 16th of September 2019   

«

»

Print this نوشته

با جلالتمآب ( قسمت سوم)

Nazok Mezaj

 

(طنز)  نوشته : نازک مزاج

قسمت سوم

پیوسته به گذشته

 

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

خبرنگار :  متأسفانه وضعیت صحی هم در افغانستان بسیار نگران کننده است و …

جلالتمآب : … الحمدلله که ما در قسمت وضعیت صحی دست آورد هایی داریم . مثلآ ما واکسین ضد فلج را در سطح کُل افغانستان تطبیق کرده ایم ولی یک مشکل تخنیکی پیش آمده که برعلاوۀ اینکه اطفال فلج نمی شوند ، نموهم نمی کنند .  همچنان واکسین ضد ملاریا هم تطبیق شده که نتیجۀ آن جالبتر از واکسین فلج است و آن اینکه عوض اطفال  خود پشه ره ملاریا میگیرد . مثلآ اگر کسی را پشۀ ملاریامیگزد، نفر ده یک کُنج نشسته و پای خود را می خارد و بالاخره شب تب و صبح لرزه . اما اگر همین پشۀ ملاریا یک طفل واکسین شده را بگزد ، خود پشه در یک کنج نشسته و خوده میخارد و چند دقیقه بعد برای پشه دلبدی و استفراغ دست میدهد و بعدآ تب لرزه میگیرد . اما جالب اینست که نمی میرد . ای به اثبات رسیده .

ولیکن  اگر یک طفل در اثر بمباردمان دوست های امریکایی  شهید میشه ، این یک مسئلۀ  کاملآ جداگانه ای است و (با تبسم) نمیشه که کسی را واکسین ضد بمب کنیم .

به شما معلوم است که مگس عامل میکروب و امراض گوناگون است . به همین خاطر شاروالی به تمام قصابی ها هدایت داده که دروازه های دکانهای خود را جالی بگیرند که جلو ورود مگس ها گرفته شود . قصابها دروازه را جالی گرفته اند ، اما گوشتهای خوده از کلکین کشال کرده اند که سر فی کیلو گوشت یک لَک مگس مصروف معیشت زنده گی هستند .

ما بخاطر مسئلۀ حفظ الصحه، در نظر داریم که در بسته های مواد خوراکه و حتی پاکتهای نسوار  نیزتاریخ مصرف درج شود . بعد از سال ۲۰۱۴ میلادی فروش نسوار تاریخ تیر شده، رسمآ جرم است.

خبرنگار :  بخاطر مسئلۀ حفظ الصحه بهتر است که به فکر کانالیزاسیون درشهرهای بزرگ شد و مشکل کمبود برق را مرفوع ساخت . ما در اکثر نقاط کشور برق نداریم، کانالیزاسیون وجود ندارد .

جلالتمآب : اینکه شما میگویید برق نداریم و کانالیزاسیون وجود ندارد ، من تعجب میکنم . الحمدلله ما در ارگ هم برق داریم و هم کانالیزاسیون .

خبرنگار :   مشکلات باید به سطح کل کشور مطرح شود، نه به سطح ارگ ویا یک شهر . تا به کی این وضعیت  ادامه داشته باشد ؟

جلالتمآب :  خُب شما بگویید که مثلآ ما در دامنۀ کوه (آسمانی) چی رقم کانالیزاسیونه بیاریم . ماشاالله ده یک اتاق سه فامیل زنده گی میکنند . جای پَل ماندن نیست  اما بازهم  دو پایه ده یک موزه کده و شَلّه که بیا بیادر شب کتی ما باش که جای وافر داریم . وقتیکه در اتاق داخل شوی، جای را در جایش بگذار که حتی برای تنفس کردن آکسیجن وجود ندارد . بخاطر تشناب رفتن باید درلین ایستاد شوید . ایکه چه وقت نوبت میرسه ، پرسان نکنین .

اگر به کوچه ها و سیستم ساختمانها عمیق نظر انداخته شود، انسان بیاد یک سامان بازی اطفال بنام جنجالک می افتد. جنجالک هم تا این حد جنجالی نیست . نقشه کشی ها طوری صورت گرفته که حتی کسانیکه در منطقه کلان شده اند هم هنگام برگشت از کار ، راه خانۀ خود را گم میکنند . وقتی یکنفر چهار بجه از دفتر رخصت میشه، تاکه پرسان کده به خانه می رسد ، سریال بِدایی هم تیر شده میباشد .

 آیاجالب نیست که یکنفر از ترکاری فروش و سلمانی پرسان کنه که بیادر میبخشی مه خانۀ خوده گم کدیم، ندیدیش ؟  نشانی خانه همی که درنوک بام کناراب مایک کفتر کاسه دُمِ سرخ شیرازیی غُمبُر می زنه . و ترکاری فروش برایش بگویه : افسوس که کفتر خودت کاسه دم بود، اگه نی همسایۀ ما بودی.

کسانیکه در قسمتهای بالایی کوه (آسمانی) مسکن گزین اند، جهت ادای نماز نظر به کمبود آب اکثرآ به تیمم اکتفا میکنند .

اگر آدم از طیاره منطقه را  ببیند ، سرچرخی برای آدم پیش میآید . به همین خاطر  پرواز بالای کوه (آسمانی) بلکل ممنوع است . من دامنۀ کوه (آسمانی) را به گونه مثال بیان کردم ، در حالیکه اکثر نقاط شهر کابل درهمین وضعیت قرار دارند .

بنابرین هرکسیکه اطراف کوه (آسمانی) را به سیستم کانالیزاسیون مجهز ساخته بتواند، من شخصآ در ولی الله بودنش هیچ شک و تردیدی نخواهم داشت .

خبرنگار :  شما گپ را به طرف دیگر میبرید .

جلالتمآب :  نی مه نمی برم، خودش میره . شما از کانالیزاسیون یاد کردید، من هم نقشه را برایتان انداختم .

خبرنگار : متأسفانه  سیستم تعلیمی در مکاتب ما نیز شدیدآ نگران کننده است …

جلالتمآب :  …  از هیچ کده خوب است . سابق همی هم نبود . حالا جوانان و نوجوانان ما به مکتب میروند و ماشاالله تعداد شاگردان مکاتب بسیار زیادشده که نظر به قلت جای، وزارت محترم معارف تصمیم گرفت که مکاتب سه وقته شوند . البته در مکاتب سه وقته شاگرد چیزی یاد نمیگیرد و حتی چیزهایی ره که از مادرخود هم یاد گرفته باشند هم از یادشان میرود . چون ساعات درسی بی نهایت کوتاه هستند . به همین منظور وزیر صاحب معارف امر کردند که درمکاتب حاضری گرفته نشود . تا که حاضری میگیرند ، تفریح میشه . یک خرابی دیگر اینست که تا شاگردها برای تفریح از صنف بیرون میشوند، تفریح خلاص می شود . تاکه پس در صنف ها داخل می شوند، زنگ ساعت چهارم نواخته میشود . اگر در همین اثنا یک شاگرد شوخی کند ، زنگ ساعت پنجم به صدا درمی آید و اگر معلم پرسان که چرا شوخی کردی و پیش ازانکه سیلی ای به روی شاگرد بنوازد، زنگ رخصتی نواخته میشود . تاکه در رخصتی شاگرهای دورۀ اول از مکتب خارج میشوند، زنگ ساعت دوم شاگردهای دورۀ دوم زده میشود و تاکه شاگردهای دوره دوم داخل صنف میشوند، زنگ تفریح زده میشه . تاکه شاگردها برای تفریح جُغو می زنند، تفریح خلاص میشود . تاکه کتابهای خوده از بکس بیرون می کَشند، زنگ ساعت پنجم زده میشود  وتاکه کتابها را پس قات میکنند، ساعت ششم میشود . در ساعت ششم تاکه معلم به شاگرد بگوید که بخوان ، شاگرد خوانده نمیتانه، بخاطریکه رخصتی میشود . خلاصه ساعات درسی بحدی کوتاه است که اگر چپراسی بزودترین فرصت زنگ ساعت دوم را نزند ، همه چیز نزدش درهم و برهم میشود و در همین اثنا چپراسی گیچ شده و احتمال زیاد وجود دارد که وظیفه را ترک نموده و خود را برای انتخابات پارلمانی  آماده کند .

وزارت جلیلۀ معارف به خاطر ذیقی وقت و جای، تصمیم گرفته است  که در امتحانات سالانه از دو مضمون یک سوال بیاید . درسابق سوالهای امتحانات چهار جوابه میبودند، ولی حالا نظر به ذیقی وقت به یک جواب اکتفا شده و شاگر فقط باید در مقابل همان یک جواب چه غلط باشد و چه صحیح (چلیپا) زده و فورآ از طریق کلکین صنف بدون اینکه بداند در کدام طبقه است،  خود را به بیرون قُلاچ کرده و از مکتب خارج شود . در غیر آن شاگرد بعدی از امتحان محروم می شود .

 دیروز خانمی دریک مصاحبۀ تلویزیونی، باچشمهای مقبول اما پراشک میگفت که (مکتب سه وقته برای بچیم هیچ فایده نکرد . ما در سر چای صبح میباشیم که بچیم نیم پیاله چایه شُپ میکند و نیم دیگه را میماند و به مکتب میره . ماهنوز ده سر چای صبح میباشیم که پس از مکتب میایه و همو نیم پیاله گک چای باقیماندۀ خوده شُپ میکنه و باز میگه که چای داغ بود ، زبان مه سوختاند)  .

من جدی تصمیم گرفته ام که اگر درانتخابات ریاست جمهوری آینده، امیدی برای پیروزی ام نباشد ، بعد از ختم زعامت فعلی  پس میروم . چرا که آیندۀ طفل مهم است .

خبرنگار : چند وقت پیش در رسانه ها از ایجاد کورسهای سوادآموزی از طریق موبایل خبرهایی به نشر رسید .  آیا موفقیت آمیز بود و یاخیر ؟

جلالتمآب :  اینکه کورسها سوادآموزی چقدر موفقیتی داشته، از موفقیت در مکاتب سه وقتۀ ما آنرا قیاس کرده میتوانید .

درکورس های سواد آموزی از طریق موبایل، بیسوادها موبایل ها را از باسواد ها گرفتند و رفتند. وقتی که به خاطر درس سواد آموزی به آنها زنگ میزنند ، از موبایل های بیسواد ها صدا می آید که شمارۀ  …  خارج از ساحه است . تاکه بی سواد ها پس داخل ساحه میشوند، باسواد ها رخصت و از ساحۀ کورس خارج میشوند . فایدۀ اصلی را در گیرو دار بین بیسوادها و با سوادها شرکت های موبایل کرده . زنگ زدن از موبایل که رایگان نیست .

خبرنگار : شاید شرکتها وشبکه های مخابراتی هم مقصر باشند .

جلالتمآب :  امکان دارد . به ارتباط گپ شما  چند روز پیش موبایل بنده  گم شد و من از موبایل دومی به شماره موبایل گمشدۀ خود زنگ زدم . صدا آمد که  شمارۀ …  خارج از ساحه است . تعجب کردم که اینها از کجا می فهمند که بنده خارج از ساحه هستم . بالاخره بعد از سه ساعت خودم با خودم رخ شدم . الحمدلله خیر خیریتی بود، اما موبایل یافت نشد .

… (ادامه دارد) …

Permanent link to this article: http://my.azmoone-melli.com/go/1038